top of page

Hoe dien ik een klacht in over een taxi?

Klachten over een taxi kunt u indienen bij de taxichauffeur, het taxibedrijf of het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met een geschillencommissie.

Klacht indienen over taxibedrijf.

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen over een taxibedrijf.

Per brief of telefoon naar het taxibedrijf.

Online of per telefoon bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

Rechtstreeks bij de taxichauffeur. 

Klacht indienen bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

U kunt een klacht rechtstreeks bij het taxibedrijf waarmee u heeft gereisd indienen. Maar u kunt ook een klacht over een taxi indienen via de website van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. U kunt ook bellen met (0900) 20 21 881. Een medewerker van het meldpunt loopt dan samen met u het klachtenformulier door.

Het klachtenmeldpunt behandelt uw klacht niet inhoudelijk, maar:

registreert uw klacht en de gegevens van het taxibedrijf;

stuurt de klacht door naar het taxibedrijf;

controleert of het taxibedrijf uw klacht afhandelt;

houdt een overzicht bij van taxibedrijven met (veel) klachten.

Het taxibedrijf moet binnen 6 weken reageren op uw klacht. Als u tevreden bent over deze reactie sluit het meldpunt uw dossier. Bent u ontevreden, dan kunt u contact opnemen met een geschillencommissie.

Wat moet ik doorgeven?

Voor een goede behandeling van uw klacht, is het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens door te geven. Denk aan de naam van het taxibedrijf, het ophaaladres, de bestemming en het kenteken van de taxi.

Veel gegevens staan op de ritbon. Een taxichauffeur is verplicht om een bon te geven. U kunt deze bon gebruiken als bewijsstuk. 

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Taxivervoer.

RVN Taxi Zwart Den Helder is geregistreerd bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer en heeft zich op basis hiervan verplicht zich te houden aan de uitspraak van de Commissie.

Het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer zorgt voor de nakoming van de uitspraak.

bottom of page