top of page

Privacy statement April 2018 Het is voor RVN Taxi Zwart van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers.

In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

RVN Taxi Zwart verwerkt persoonsgegevens op drie gronden: 

• Uitvoering van de overeenkomst.

• Gerechtvaardigd bedrijfs - belang.

• Of voor de gevallen waarin u toestemming geeft. 

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat RVN Taxi Zwart uw persoonsgegevens opvraagt.

Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan RVN Taxi Zwart de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt RVN Taxi Zwart uw persoonsgegevens? 

• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij het vervoer uitvoert, verstrekt RVN Taxi Zwart alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.

• Wanneer u contact heeft met RVN Taxi Zwart , via telefoon, e-mail, chat, sociaal media. Of wanneer u gebruikmaakt van onze (mobiele) websites en apps. 

• Voor (interne) analyses voor: - procesverbetering - bezettingsgraad, planning en inzet van materieel - de ontwikkeling van producten en diensten - historische, statistische doeleinden. 

• Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot RVN Taxi Zwart en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen u en RVN Taxi Zwart .

Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden. Op een aantal situaties waarin RVN Taxi Zwart persoonsgegevens verwerkt of waarin anderen verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens. Contractvervoer, en het reguliere vervoer verzorgt RVN Taxi Zwart ook contractvervoer bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning ( WMO ). In deze gevallen is niet RVN Taxi Zwart , maar de opdrachtgever verantwoordelijk voor de manier van verwerken van persoonsgegevens die aan RVN Taxi Zwart zijn verstrekt. Meer informatie kunt u nalezen in het privacy AWG van de betreffende opdrachtgever.

Cookies RVN Taxi Zwart maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. RVN Taxi Zwart plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen.

RVN Taxi Zwart kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn. Google Analytics. De diensten en websites van RVN Taxi Zwart kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Wij van RVN Taxi Zwart gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

RVN Taxi Zwart staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Andere websites op de websites van RVN Taxi Zwart kunt u links naar andere websites aantreffen, RVN Taxi Zwart draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt. 

Hoe lang bewaart RVN Taxi Zwart uw gegevens?

RVN Taxi Zwart bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die RVN Taxi Zwart verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. 

Wilt u uw gegevens bij RVN Taxi Zwart laten verwijderen?

Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij RVN Taxi Zwart . Wijzigingen RVN Taxi Zwart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien RVN Taxi Zwart een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website en nieuwsbrieven. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop RVN Taxi Zwart persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. 

• Email: privacy@taxizwart.com.

Wanneer u van mening bent dat RVN Taxi Zwart niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Datum 12 April 2018

bottom of page